Qultivator — Våra metoder


Vi utvecklar alla led i hotellets infrastruktur utifrån era förutsättningar och med gästens upplevelse i fokus

Arbetsmetodik

Våra metoder är byggda på Lean production, en av världens ledande arbetsmetoder

Lean erbjuder ett antal metoder och tankesätt för att förbättra alla nivåer inom företag och organisationer. Vi har tagit grundtankarna i Lean och utifrån det byggt skräddarsydda IT-stöd för förbättringsarbetet med fokus på hotellbranschen och andra företag inom servicesektorn.

Hög effektivitet är i fokus och vi lägger stor vikt vid att personalen mår bra, har rätt förutsättningar och att arbetsprestationen ökar. Genom våra mätningar kan vi identifiera problem och se till att nettoeffekten av arbetsprestationen blir maximerad.

Vi arbetar inte med standardlösningar. Vi arbetar tillsammans med er fram de metoder, processer och system som utifrån era förutsättningar passar er verksamhet bäst. Detta för att skapa en kultur med ständiga förbättringar.

Hur vi går tillväga

Generellt sätt följer alla våra tjänster samma metodik. Vi gör kostnadsfria analyser av hela verksamheten eller separata avdelningar utifrån den lokala förutsättningen. Förbättringspotentialen grundar sig på verklig statistik hämtad från vår databas.

Kontakt

Kontakta oss för att få en utvärdering av er verksamhet!