Qultivator — Våra tjänster


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där ni väljer de tjänster som passar er verksamhet bäst

Kvalitetsmätning

Hjälper er att utveckla verksamheten i balans med gästupplevelsen

Våra tjänster börjar utifrån gästens upplevelse och då är kvaliteten av stor betydelse. Ett AQS-abonnemang hjälper er att utvärdera brister och att prioritera rätt.

Vi tillhandahåller certifierade kvalitetsinspektörer, men kan även utbilda utvalda medarbetare i er verksamhet till inspektörer, om det passar bättre in i ert arbetsätt.

Daglig effektivitet

Hjälper avdelningen att följa budgeterade mål

Att följa verksamheten dagligen är en förutsättning för att kunna påverka och uppnå förutbestämda mål. Verktyget Daglig effektivitet, DEF används till att värdera effektiviteten på utfört arbete och jämföra det gentemot budgeterade mål. Ett abonnemang med tjänsten DEF erbjuder ett enkelt sätt att utvärdera arbetsflödet och att prioritera rätt arbetsinsatser.

Ett rapportsystem som visar allt du behöver veta om förbättringsarbetet

Vårt rapportsystem är ett verktyg för avdelningar att kunna följa upp på utvecklingsarbetet, men också för att i efterhand kunna finna brister och välja vad man kan göra för att förbättra dem. Rapporten ger er även en tydlig överblick på hur ditt hotell presterar jämfört med era konkurrenter.

Medarbetarundersökning

Hjälper er att utveckla verksamheten till att nå dess fulla potential

En förbättrad arbetsplats med nöjdare personal leder till en bättre gästupplevelse. Att få feedback på sina prestationer är en viktig byggsten för att kunna utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt skapas utrymme för samtal kring verksamhetens behov. Med vår medarbetarundersökning erbjuder vi ett verktyg som hjälper er att definiera brister i arbetsflöden, materialtillförsel, arbetsverktyg, information och ledarskap.

Mystery Guest

Maximera gästens upplevelse med Agent Q

Agent Q är en Mystery Guest-tjänst som berättar exakt vad dina gäster tycker om ditt hotell. Du får besked om den specika orsaken till varför de tycker som de gör och kan gå direkt på det som behöver åtgärdas för att förhöja dina gästers upplevelse.

Qultivator Way Of Work

Vår mest omfattande tjänst som garanterar ständiga förbättringar

Qultivators Way Of Work, Q-WOW är ett komplett tjänstepaket som tar ett helhetsgrepp. Vi ser över arbetsmetoder, tar bort hinder och löser brister. Genom att göra medarbetaren delaktig i det ständiga förbättringsarbetet ökar både kvalitet och effektivitet. Resultatet blir nöjdare personal, nöjdare gäster och förbättrad lönsamhet.

Kontakta oss för en konsultation där vi beskriver metodiken i Q-WOW mer ingående och vad vinsterna kan bli för just er verksamhet.

Om våra metoder

Resultatet av våra tjänster

AQS tjänsten hjälper oss i ledningen att förekomma gästundersökningar och därmed minimera kundklagomål. Den jämför kvaliteten på olika rum och ger därmed ledningen ett effektivt styrmedel för att göra de ur gästens synpunkt nödvändiga åtgärderna.
Vi kommer alltid att köpa in denna tjänst. Rummen slits, personal byts ut och hotellpersonal kan bli hemmablind. En oberoende leverantör är en utmärkt garanti.
Att få kontroll och förutsägbarhet är nyckeln till effektivitet och det lugn som ansvariga känner. Ett lugn som kommer av att veta att rummen är i ordning när gästerna kommer. Vi behöver inte oroa oss inför något Mystery guest besök eller hotellkedjans egna kontroller då vi vet att rummen är i toppskick.

Torbjörn Brown VD på Best Western KOM Hotel

Vi har arbetat under några år med Qultivator för att förbättra vardagen inom specifikt housekeeping på Courtyard by Marriott Stockholm. Genom ett beprövat och metodiskt arbetssätt har vi sett fördelar med att arbeta likriktat och systematiskt i hela denna organisation. På så sätt upplever vi effektivisteringar i avdelningen samtidigt som arbetsglädjen och resultatet av arbetet successivt förbättras. Vi upplever samarbetet som en win-win mellan arbetsgivare och personal.
Vi har genom Qultivators metoder hittat genvägar till renare rum, mer nöjd personal och samtidigt har vi också förbättrat vårt ekonomiska resultat på avdelningen.

Martin Åkesson General Manager på Courtyard by Marriott

Genom vårt samarbete med Qultivator har vi tagit steget att genomföra en organisationsförändring där vi valt att arbeta med en egen housekeepingavdelning istället för att köpa tjänsten på entreprenad sedan slutet av 2015. Qultivator har hjälpt oss att implementera arbetssätt och metoder som ger oss ett bra resultat på avdelningen, nöjda medarbetare och en bra effektivitet. I en mindre verksamhet där allas bidrag till resultatet är av yttersta vikt har vi sett fördelar i samarbetet med Qultivator. Detta planeras att även implementeras på andra avdelningar i verksamheten under kommande år.

Martin Åkesson General Manager på Renaissance Malmö Hotel

Kontakt

Kontakta oss för att få en utvärdering av er verksamhet!